Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Babette Pronk

Babette Pronk is sinds 2020 advocaat en werkzaam bij Windt Le Grand Leeuwenburgh sinds september 2023. Voorheen heeft zij ervaring opgedaan in het insolventierecht bij Florent in Amsterdam.

Zij houdt zich bij ons kantoor bezig met faillissementsrecht, herstructureringen en algemeen goederen- en zekerhedenrecht. Daarnaast ondersteunt zij de curatorenpraktijk bij het afwikkelen van zowel (zeer) grote als kleine faillissementen.

Babette heeft de master ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond en is lid van de Vereniging Jonge Insolventie Advocaten (JIRA). Ook is zij redactielid van de INS Updates waar zij regelmatig over insolventierecht gerelateerde rechtspraak schrijft.

Team Expertise

Insolventie en herstructurering