Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Diego Guerrero Obando

Diego Guerrero Obando is als advocaat werkzaam bij Windt Le Grand Leeuwenburgh. Hij is in augustus 2019 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de masteropleiding Informatierecht heeft afgerond. Diego heeft zich tijdens zijn master met name gericht op het intellectueel eigendomsrecht, privacy en gegevensbescherming en het mededingingsrecht.

Gedurende zijn studententijd heeft hij o.a. stage gelopen en is hij als student-medewerker werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren in Amsterdam. Diego adviseert voornamelijk over alle aspecten van het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en bedrijfsgeheimen.

Team Expertise

IE- en geneesmiddelenrecht Corporate / M&A