Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Ernst-Jan Griffioen

Ernst-Jan Griffioen is advocaat sinds 2016 en heeft sindsdien ervaring opgedaan in het insolventierecht en ondernemingsrecht. Vanaf september 2019 werkt Ernst-Jan bij ons kantoor waar hij zich voornamelijk bezig houdt met bestuurdersaansprakelijkheid, zekerheden(documentatie), rechtmatigheidsonderzoeken, herstructureringen en overige faillissementsrechtelijke kwesties. Ernst-Jan is zowel afgestudeerd in Nederlands Recht als in Economie & Bedrijfseconomie en is lid van de vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).

Team Expertise

Insolventie en herstructurering