Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Faziel Abdul

Faziel Abdul is per september 2019 werkzaam bij Windt Le Grand Leeuwenburgh. In februari 2019 is hij afgestudeerd aan Tilburg University en heeft daar de masters Law & Technology en Rechtsgeleerdheid afgerond. Faziel heeft zich tijdens zijn studie vooral gericht op het intellectueel eigendomsrecht, privacy- and data protection en het (ICT-)contractenrecht.

Daarnaast heeft hij zijn scripties toegespitst op het raakvlak tussen het recht en kunstmatige intelligentie.  Enerzijds heeft hij onderzoek gedaan naar de potentiële ondersteunende rol van kunstmatige intelligentie ten behoeve van de burgerlijke rechter in eerste aanleg en anderzijds heeft hij beoordeeld in hoeverre het wenselijk is dat een kunstmatig intelligente entiteit auteursrechten kan verkrijgen ten aanzien van haar eigen creatie.  

Voordat Faziel definitief het werkveld betrad, heeft hij binnen de advocatuur stages gelopen. Nu houdt hij zich voornamelijk bezig met vraagstukken binnen de intellectueel eigendomsrechtpraktijk van Windt Le Grand Leeuwenburgh.

Team Expertise

IE- en geneesmiddelenrecht