Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten
Advocaten per rechtsgebied: Partner Support Staff Bestuur

Arbeidsverhoudingen en onderneming

Windt Le Grand Leeuwenburgh begeleidt op succesvolle wijze ingewikkelde arbeidsrechtelijke trajecten zoals herstructureringen, inclusief personeelssaneringen en de overname of overdracht van bedrijfsactiviteiten en daarmee samenhangende vragen van medezeggenschap. Ook creëren onze arbeidsrechtspecialisten samen met u nieuwe, state-of-art oplossingen die nodig zijn in een... lees meer

"Very knowledgeable people and straight-to-the-point advice."
- Legal 500, 2022.

Commerciële contracten en procesrecht

De sectie ‘Commerciële contracten en procesrecht’ bestaat uit specialisten op het gebied van het (internationaal) contractenrecht. Zij treden op voor (internationale) ondernemingen gedurende alle fasen van een commercieel contract: van onderhandeling en opstelling tot beëindiging van het contract. De sectie heeft naast het geven van advies ook... lees meer

The Windt Le Grand Leeuwenburgh team excels in the combination of experience and cooperation, also with other law firms and disciplines - Legal 500, 2021

Corporate litigation

Ons corporate litigation team is gespecialiseerd in het behandelen en oplossen van complexe geschillen binnen en rondom een onderneming, zoals geschillen tussen aandeelhouders, impasses in de besluitvorming, overnamegeschillen, conflicten met investeerders, uitstotingsprocedures en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Ook procederen wij met... lees meer

"‘The team consists of a good mix of experienced partners and ambitious talents."
- Legal 500, 2022

Corporate / M&A

Het corporate / M&A team van Windt Le Grand Leeuwenburgh is gespecialiseerd in nationale en internationale M&A-transacties, joint ventures en corporate advies. Zij staan private equity fondsen, investeerders en strategische partijen bij in één-op-één transacties, auction processen en diverse strategische en complexe situaties. De advocaten... lees meer

Wordt het ingewikkeld,
dan is het eenvoudig.

Europees recht, staatssteun en mededingingsrecht

Ons team adviseert, begeleidt en vertegenwoordigt ondernemingen, brancheverenigingen en overheden die te maken hebben met mededingingsrechtelijke vragen en procedures. Onze advocaten zijn pragmatisch en adviseren in verschillende processuele fases; preventief of wanneer er al geschil is of een risico zich heeft geopenbaard. Onderwerpen waarbij onze advocaten dagelijks betrokken... lees meer

"Wordt het ingewikkeld,
dan is het eenvoudig."

Financiering en zekerheden

Wij adviseren en begeleiden cliënten bij het structureren en het documenteren van financieringstransacties. Dit betreft nieuwe financieringen en herfinancieringen; al dan niet in het kader van een herstructurering. Wij zijn betrokken bij transacties in nationale en internationale context, waarbij wij optreden voor financiers en kredietnemers. Ons team heeft ruime ervaring... lees meer

""Meticulous lawyers that stay on top of issues and provide clear and cogent advice." - IFLR1000 Client Feedback 2023

IE- en geneesmiddelenrecht

Het IE-team is gespecialiseerd in alle aspecten van het merken- en modellenrecht, het auteursrecht en het handelsnaamrecht. Daarnaast is een bijzonder aandachtsgebied de parallelhandel van merk- en octrooirechtelijk beschermde producten in het licht van het Europeesrechtelijke vrij verkeer van goederen. De advocaten van de sectie IE procederen regelmatig voor de Nederlandse... lees meer

"He is able to seamlessly combine IP knowledge with all the business needs of the clients." - Chambers, 2023

Insolventie en herstructurering

Windt Le Grand Leeuwenburgh staat op dagelijkse basis (stakeholders van) ondernemingen in zwaar weer bij. Onze advocaten hebben ruime ervaring en expertise op het gebied van (internationaal) faillissementsrecht en ondernemingsrecht. Wij staan zowel de ondernemingen in moeilijkheden zelf bij, als de diverse betrokken stakeholders zoals bestuurders/toezichthouders,... lees meer

"The lawyers are quick, hands on and good with details." - Chambers, 2023

Het zekere na het onzekere

Onze teamleden delen de gedrevenheid om klanten op een voortreffelijke manier vooruit te helpen. Wij behoren tot de beste professionals op ons vakgebied.
Wij stellen onze expertise ter beschikking om u verder te helpen als het er echt om spant. Met de ervaring en expertise van het grote kantoor, de persoonlijke inzet van de partners en medewerkers en de betrokkenheid van een verstandige raadgever voor u en uw organisatie.

Ons bestuur

Timme Geerlof en Steven Palm vormen het dagelijks bestuur van Windt Le Grand Leeuwenburgh. Het bestuur stelt zich in dienst van de goede gang van zaken, zowel richting klanten als naar het team. De focus ligt op het scheppen van voorwaarden voor optimale onderlinge samenwerking, het ontwikkelen van talent en hoge kwaliteit van dienstverlening.