Steven Palm

Steven Palm is per 1 januari 2018 als senior medewerker verbonden aan onze praktijk Arbeidsverhoudingen en Onderneming. Steven heeft eerder gewerkt als docent aan de Erasmus Universiteit en als advocaat bij het Rotterdamse kantoor Ploum Lodder Princen. Steven is intussen een allround juridisch adviseur voor het bedrijfsleven dat de weg naar hem vindt. Hij heeft een grondige, analytische inslag met naast het werk ook een wetenschappelijke belangstelling voor het brede arbeidsrecht, getuige een reeks publicaties en zijn lopende promotie op het gebied van ‘opvolgend werkgeverschap’. Steven richt zich in het bijzonder op het ontslagrecht, reorganisaties, en situaties van medezeggenschap, overdracht van bedrijfsonderdelen en outsourcing.  Vanwege de diepte van zijn kennis en interesse wordt Steven Palm ook regelmatig betrokken bij vragen en onderhandelingen omtrent beloning, arbeidsvoorwaarden, pensioen, flexibilisering, compliance en bestuurlijk beleid. Steven is onder andere lid van de Verenigingen voor Arbeidsrecht, Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.

Team expertise

Employment, Outsourcing & Reorganisation

Publicaties

Legal 500: 3rd Edition Employment Country Comparative Guide
S.Palm,'Het principe 'langer in dienst, meer rechten' leidt tot perverse prikkels', Het financieele dagblad 1 april 2019, p. 25
Legal 500: 2nd Edition Employment Country Comparative Guide
S. Palm, ‘De noodzaak tot afschaffing van de Ragetlieregel en het inperken van de reikwijdte van de ketenregeling’, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2012, p. 56-61.
S. Palm, ‘Een arrest van de Hoge Raad uit 1941 en art. 7:628 BW’, ArbeidsRecht 2012/20.
A.R. Houweling, C.J. Loonstra, S. Palm & R.E.N. Ploum, ‘Hervorming arbeidsmarkt moet drastisch anders’, Het financieele dagblad 16 juni 2012, p. 27.
S. Palm, Annotatie bij Hoge Raad, JIN Geannoteerd 2014/1
S. Palm, Annotatie bij Hof Den Bosch, JIN Geannoteerd 2014/28
S. Palm, ‘De zoektocht naar de juiste interpretatie van opvolgend werkgeverschap na Van Tuinen/Wolters’, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2014-1, p. 16-50.
S. Palm, Annotatie bij Hof Amsterdam, JIN Geannoteerd 2015/73.
S. Palm, ‘Opvolgend werkgeverschap vanaf 1 juli 2015: een overzicht’, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2015/117, p. 4-12.
S. Palm, Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland, JIN Geannoteerd 2015/194 en 195.
S. Palm, ‘Opvolgend werkgeverschap en anciënniteit’, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2015-3, p. 3-38.
S. Palm, Annotatie bij Hof Den Haag, JIN Geannoteerd 2016/214.
S. Palm, ‘De transitievergoeding en aanbestedingsprocedures: een eerlijke verdeling van de schulden?’, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2016/362, p. 12-19.
S. Palm, Annotatie bij Hof Den Haag, JIN Geannoteerd 2017/3.
S. Palm, ‘Opvolgend werkgeverschap en overgangsrecht: oude gevallen opnieuw beoordeeld?’, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2017/122.
S. Palm, Annotatie bij Rechtbank Gelderland, JIN Geannoteerd 2017/133 en 134.
S. Palm, ‘Constar Plastics: aanzegging of opzegging – overgangsrecht en opvolgend werkgeverschap’, Tijdschrift voor Ontslagrecht 2018 (verwachte publicatiedatum eerste aflevering 2018).
S. Palm, Annotatie bij Hoge Raad, Ondernemingsrecht 2018 (verwachte publicatiedatum begin 2018).

Steven Palm

Counsel
Arbeidsverhoudingen & onderneming

T 010 26 17 500
M 06 30 247 774

s.palm@windtlegal.com