Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Job Bijloo

Job Bijloo is met ingang van 1 januari 2018 werkzaam als advocaat bij Windt Le Grand Leeuwenburgh. Job was voordien sinds 2013 verbonden aan Houthoff. Hij heeft ervaring met internationale litigation, grote insolventies en was als advocaat betrokken bij herstructureringen en complexe financieringstransacties. Job richt zich op de ondernemingsrechtelijke praktijk met een bijzondere focus op faillissementen, commerciële geschillen, (financiële) herstructureringen en distressed transacties.

Team Expertise

Financiering en zekerheden Insolventie en herstructurering Insolventie en herstructurering / International engagements

Publicaties