Gerard van der Wal

Gerard van der Wal (advocaat sinds 1977), voormalig resident partner van Houthoff Buruma in Brussel, is sinds 1 augustus 2016 partner bij Windt Le Grand Leeuwenburgh. Hij is gespecialiseerd in het Europees recht en mededingingsrecht, met ruime ervaring op het gebied van staatssteun, intellectueel eigendomsrecht, vrij verkeer, (parallel)import en relaties met derde landen. Hij procedeert regelmatig bij de Nederlandse overheidsrechter en bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hij is onder andere nauw betrokken geweest bij steunkwesties rondom de verzelfstandiging van Arbeidsvoorziening (Kliq), de herstructurering van de HSL-Zuid, alsmede de redding van PSV en FC Twente. Chambers and Partners ziet Gerard van der Wal als de Senior Statesman van zijn vakgebied.

Chambers and Partners 2018:

"Seasoned practitioner Gerard van der Wal of Windt Le Grand Leeuwenburgh is praised by clients for his ability to "get very quickly to the main issue." He boasts vast experience in state aid and free trade mandates, acting for municipalities and private sector clients. He advised the Municipality of Eindhoven on state aid matters in relation to football club PSV."

Team expertise

Restructuring & Insolvency (cases collectie)
IP & EU law
EU Regulation, Competition & State Aid

Publicaties

De Saneringsclausule. (mr. D.Ninck Blok en mr. G. van der Wal) NtEr 2019 | nr. 1/2
G. van der Wal & S. Said ‘Debranden en rebranden van vorkheftrucks: gebruik van het merk? Annotatie bij: Hof van Justitie EU 25 juli 2018, C-129/17 (Mitsubishi/Duma)’, Berichten Industriële Eigendom 2018/6, p. 277-285
Market economy operator: de economische ratio van een crediteurenakkoord is bepalend. (mr. D. Ninck Blok en mr. G. van der Wal) NtEr 2018 | Nr. 1/2
AIPPI Standing Committee on Geographical indications and appellations of origin 2017, samen met G. van der Wal, T. Iserief & H. Pors.
BIE 3/2017: Licentieovereenkomsten met (weder)verkooprestricties bezien vanuit merkenrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief. Annotatie bij: Rechtbank Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:10887, samen met S. Said & T. Geerlof.
TRIPS (T. Geerlof en S. Said) Intellectueel eigendom, artikelgewijs commentaar 2017.
Staatsteun aan woningcorporaties (T. Boesman). Vastgoed & Fiscaal Recht, 2006.
Kwaliteitsregelingen in het Eurpese landbouwrecht (Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht). Het Financieele Dagblad, 14 september 2006.
Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet... (F. van Schaik}. Website Boek9.nl, www.boek9.nl, Intellectuele Eigendom: actualiteiten en commentaren, 4 december 2006.
Financiële compensatie mechanische kokkelvisserij: politieke keuze en juridische noodzaak! (F. van Schaik). Overheid en Aansprakelijkheid, februari 2007 (nr. 1).
De Nederlandse toepassing van de Habitatrichtlijn: een te grote rem op bedrijvigheid? (met F. van Schaik). Bouwrecht nr. 8, augustus 2007.
Slikken of stikken. De onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars. Nederlands Juristenblad, 2007.
De afbakening tussen geneesmiddelen en levensmiddelen: een onderscheid van elastiek? (F. van Schaik). JGR plus, december 2007.
The Combat against Counterfeiting and Piracy in the European Union (F. van Schaik). Convergence, July 2008.
Handhavingsinstrumenten in het intellectuele eigendomsrecht: het op de loer liggende risico van 'fishing expeditions' vergt een kritische rechterlijke toetsing. IER 2009.
Nieuwe beleidsregels voor combinatievorming: EZ gooit het roer om? (F. Wilman). Tender Nieuwsbrief, maart 2009.
De toepassing van het arrest Montex/Diesel in de verschillende lidstaten van de Europese Unie (F. van Schaik). BIE 2009..
Van Opperdoezer Ronde, Beiers Bier en Griekse Feta …Voer voor advocaten. (red. B.M.J. van der Meulen). Jonge Balie Congres 2009.
Het Market Economy Investor Principle: niet het middel maar het doel (T. Boesman). Tijdschrift voor Staatssteun, nr. 1 2010.
Selectie en Kwaliteit. Uit de praktijk, Liber Amicorum (mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, Red. R.S. Meijer e.a.). Boom (Den Haag), 2012.
(Over) de grenzen van het recht? Veelzijdig in cassatie, Liber Amicorum (mr. Eric Grabandt, Red. M.J.M.T. Keulaerds e.a.). Boom (Den Haag) 2012.
Case Note on Case T-533/10 R, DTS Distribuidora de Televisión Digital vs European Commission (M.C. van Heezik). European State Aid Law Quarterly 2012.
Annotatie, Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2012, Europese Commissie tegen Électricité de France (EDF), zaak C-124/10 P (M.C. van Heezik). Tijdschrift voor Staatsteun, nr. 3 2012.
Tien jaar Verordening (EG) nr. 1/2003: een succesverhaal zonder meer? (L.Y.M. Parret). Tijdschrift voor Staatssteun, nr. 3 2012.

Gerard van der Wal

Advocaat-partner
Europees & mededingingsrecht, intellectueel eigendomsrecht

T 010 2617 500
M +32 475 418 532

g.vanderwal@windtlegal.com