Gerard van der Wal

Gerard van der Wal (admitted to the bar in ‘77), former resident partner of Houthoff Buruma in Brussels, was appointed partner at Windt Le Grand Leeuwenburgh per 1 August 2016. He practices EU and competition law with extensive experience on state aid, IP and (free) trade matters, in particular in the luxury brands, agricultural and pharma sector. He is an international litigator and he worked with our partners on the distressed privatisation of National Employment Agency Arbeidsvoorziening (Kliq), the restructuring of the KLM and Dutch Railways owned High Speed concession to Brussels, and advised on state aid matters regarding premier division football clubs PSV and FC Twente. Guides that chart the legal sector such as Chambers and Partners rank Gerard van der Wal as a Senior Statesman in his area of practice.
 

Chambers and Partners 2018:

"Gerard van der Wal of Windt Le Grand Leeuwenburgh advises Dutch and international clients from the pharmaceutical, agricultural and transport sectors on EU and competition law. He has a strong focus on state aid law."

Some highlight matters

Commercial & corporate litigation
EU Regulation, Competition & State Aid

Publications

Market economy operator: de economische ratio van een crediteurenakkoord is bepalend. (Mr. D. Ninck Blok en mr. G. Van der Wal) NtEr 2018 | Nr. 1/2
AIPPI Standing Committee on Geographical indications and appellations of origin 2017, samen met S. Said, T. Iserief & H. Pors.
BIE 3/2017: ‘License agreements including (re)sale restrictions reviewed from a trademark law and competition law perspective’. Legal opinion to: Court of The Hague 14 September 2016, ECLI:NL:RBDHA:10887), contribution of S. Said, T. Geerlof.
Staatssteun aan woningcorporaties (T. Boesman) Vastgoed & Fiscaal Recht, 2006 (2).
Kwaliteitsregelingen in het Europese landbouwrecht. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht. Agrarisch recht, 2006 (nr. 7/8).
Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merk-goederen? Of toch niet…(F. van Schaik). Website Nederlands Juristenblad, www.njb.nl, Rubriek Actuele documenten, week 24.
Financiële compensatie mechanische kokkelvisserij: politieke keuze en juridische noodzaak! (F. van Schaik). Bouwrecht nr. 8, augustus 2007.
De Nederlandse toepassing van de Habitatrichtlijn: een te grote rem op bedrijvigheid? (F. van Schaik). Bouwrecht nr. 8, augustus 2007.
Slikken of stikken. De onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars (J. Heringa). Nederlands Juristenblad, 2007.
De afbakening tussen geneesmiddelen en levensmiddelen: een onderscheid van elastiek? (F. van Schaik). JGR plus, december 2007
The Combat against Counterfeiting and Piracy in the European Union (F. van Schaik). Convergence, July 2008.
Handhavingsinstrumenten in het intellectuele eigendomsrecht: het op de loer liggende risico van 'fishing expeditions' vergt een kritische rechterlijke toetsing (F. van Schaik). IER 2009.
Nieuwe beleidsregels voor combinatievorming: EZ gooit het roer om? (F. Wilman). Tender Nieuwsbrief, maart 2009
De toepassing van het arrest Montex/Diesel in de verschillende lidstaten van de Europese Unie (F. van Schaik). BIE 2009.
Van Opperdoezer Ronde, Beiers Bier en Griekse Feta … Voer voor advocaten, (red. B.M.J. van der Meulen), Jonge Balie Congres (2009).
Het Market Economy Investor Principle: niet het middel maar het doel (T. Boesman). Tijdschrift voor Staatssteun, nr. 1 (2010).
Selectie en Kwaliteit, Uit de praktijk, Liber Amicorum (mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, Red. R.S. Meijer e.a.). Boom (Den Haag), 2012.
(Over) de grenzen van het recht? Veelzijdig in cassatie, Liber Amicorum (mr. Eric Grabandt, Red. M.J.M.T. Keulaerds e.a.) Boom (Den haag) 2012.
Case Note on Case T-533/10 R, DTS Distribuidora de Televisión Digital vs European Commission (M.C. van Heezik). European State Aid Law Quarterly 2012.
Annotatie, Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2012, Europese Commissie tegen Électricité de France (EDF), zaak C-124/10 P (M.C. van Heezik). Tijdschrift voor Staatssteun, nr. 3 (2012).
Tien jaar Verordening (EG) nr. 1/2003: een succesverhaal zonder meer? (L.Y.M. Parret) Markt & Mededinging, nr. 1 (2015).
TRIPS (T. Geerlof and S. Said). Commentary on the Articles of TRIPS (2017).

Gerard van der Wal

Partner
European and Competition Law, trade and intellectual property law

T +31 10 2617 500
M +32 475 418 532

g.vanderwal@windtlegal.com