Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Marieke van Aalderen

Marieke van Aalderen is per september 2019 werkzaam als advocaat-stagiaire bij Windt Le Grand Leeuwenburgh.  Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.  Tijdens haar studie heeft zij diverse nevenactiviteiten verricht en stages gelopen. Na het afronden van haar studie is Marieke werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie. Daar heeft zij verschillende functies bekleed. Zo stond zij als officier van justitie op enkelvoudige zittingen en was zij aanspreekpunt op het gebied van ontnemingswetgeving. Marieke is vanuit die hoedanigheid ook geruime tijd als docent verbonden geweest aan het Studiecentrum Rechtspleging.

Team Expertise

Corporate litigation