Shaharzaad Said

Shaharzaad Said is per 1 oktober 2016 werkzaam bij Windt Le Grand Leeuwenburgh als advocaat-stagiaire. Zij is in augustus 2016 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, met afstudeerrichting Civiel Recht. Haar scriptie heeft zij geschreven op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Gedurende haar studie is zij naast een tweetal stages onder andere werkzaam geweest als studerend juridisch medewerker bij een middelgroot advocatenkantoor in Rotterdam. Shaharzaad heeft tevens kennis opgedaan van het Amerikaanse rechtssysteem door een semester te studeren aan Hofstra University in Long Island, New York. Shar legt zich toe op de commerciële en corporate procespraktijk, en op het intellectueel eigendomsrecht in het bijzonder.

Team expertise

Commercial & Corporate litigation
IP & EU law

Publicaties

G. van der Wal & S. Said ‘Debranden en rebranden van vorkheftrucks: gebruik van het merk? Annotatie bij: Hof van Justitie EU 25 juli 2018, C-129/17 (Mitsubishi/Duma)’, Berichten Industriële Eigendom 2018/6, p. 277-285
BIE 3/2017: Licentieovereenkomsten met (weder)verkooprestricties bezien vanuit merkenrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief. Annotatie bij: Rechtbank Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:10887, samen met G. van der Wal & T. Geerlof.
AIPPI Standing Committee on Geographical indications and appellations of origin 2017, samen met G. van der Wal, T. Iserief & H. Pors.
Spoedeisend belang van nevenvorderingen bij een IE-inbreuk. BMM Bulletin 2018/1, p. 7-13.

Shaharzaad Said

Advocaat
Intellectueel eigendomsrecht, procespraktijk, commerciële contracten & ondernemingsrecht

T 010 2617 500

s.said@windtlegal.com