Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Sharon van de Kerkhof

Sharon van de Kerkhof is per 1 oktober 2019 als advocaat-medewerker werkzaam bij Windt Le Grand Leeuwenburgh. Voorheen heeft zij ervaring opgedaan in de ondernemingsrechtelijke praktijk van een internationaal advocatenkantoor, waar Sharon zich voornamelijk toelegde op de begeleiding, structurering en juridische ontwikkeling van (hernieuwbare) energieprojecten in binnen- en buitenland, alsmede het opstellen van contracten behorende bij de verschillende fases van de projectontwikkeling.

Bij Windt Le Grand Leeuwenburgh richt Sharon zich op ondernemingsrechtelijke kwesties in brede zin, waaronder herstructureringen, fusies en overnames.

Team Expertise

Commerciële contracten en procesrecht