Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten
1 december 2020

WHOA Webinar

Voor belangstellenden verzorgden wij op dinsdag 1 december 2020 om 15:00 uur een WHOA Webinar, waarin na een korte inleiding een praktijkgeval werd behandeld. We bespraken hoe bij een bedrijf dat bedreigd wordt door insolventie de reorganisatiewaarde tot stand komt, en hoe deze onder de bestaande en nieuwe vermogenverschaffers wordt herverdeeld, met sanering van de out-of-the-money klassen.

Bekijk de PowerPointpresentatie hieronder:

Zie voor meer informatie over de WHOA onze themapagina

Voor vragen over de WHOA kunt u bij onze specialisten van het team insolventie & herstructurering terecht.