WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) is 1 januari 2021 in werking getreden. Het is een mooie, maar ook best ingewikkelde wet geworden.  De wet gaat ervoor zorgen dat schulden kunnen worden teruggebracht als er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt. Het terugbrengen van de schulden kan met deze wet niet meer worden gedwarsboomd door een individuele schuldeiser of aandeelhouder.

Ons team Insolventie & herstructurering heeft een aantal documenten en tools over de WHOA gemaakt, die hieronder voor u klaar staan: 

Achtergrondinformatie

Praktische tools

  • De WHOA Thermometer - waarmee u in zes stappen kunt nagaan of de wet bij een investering of sanering behulpzaam kan zijn (d.d. 30-11-2020). 
  • De WHOA Checklisteen (concept) checklist om langs een ontwerp akkoord te leggen (d.d. 30-11-2020).

Publicaties

Wettekst, wetsgeschiedenis en procesreglement