Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Instemming Tweede Kamer met Wet opheffing verpandingsverboden

Afgelopen dinsdag (11 juni 2024) heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Wet opheffing verpandingsverboden. Deze wet opent deuren naar extra financieringsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Met name in de bouw- en retailsector is het gebruikelijk contractueel de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingsrechten uit te sluiten. Momenteel zorgen verpandingsverboden ervoor dat bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken. Na inwerkingtreding van deze wet kunnen de meeste vorderingen ondanks een contractueel verpandingsverbod toch worden verpand.

Het opheffen van verpandingsverboden stelt bedrijven dus in staat hun vorderingen als onderpand voor financiering te gebruiken. Dat kan hun liquiditeit vergroten. Volgens schattingen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands (FAAN) zal dit tot 1 miljard euro extra financieringsruimte voor het MKB opleveren.

Het wetsvoorstel zal nu naar de Eerste Kamer gaan. Wij houden u graag op de hoogte en neemt u voor vragen gerust contact met ons op.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 13 juni 2024

Ook interessant