Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Een bijzondere casus over reorganisaties, ontslagvergoedingen en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Kort nadat de COR in oktober 2019 op het intranet een handleiding, waarin is opgenomen dat boventallige werknemers een vergoeding ontvangen ter hoogte van de kantonrechtersformule, ontdekt, wordt deze handleiding door de ondernemer van intranet verwijderd. De COR roept de nietigheid van het besluit tot intrekking van de handleiding in en start een artikel 36 WOR procedure. De kantonrechter oordeelt bevestigend op de vraag of de handleiding als regeling op het gebied van het ontslagbeleid als bedoeld in artikel 27 lid 1 sub e WOR is aan te merken. Omdat de COR de nietigheid van het besluit tot intrekking te laat heeft ingeroepen wordt de COR in zijn andere vorderingen niet ontvankelijk verklaard. De kantonrechter komt hierdoor niet meer toe aan de inhoudelijke behandeling van het op artikel 36 lid 5 WOR gebaseerde verzoek de ondernemer te verplichten reeds ontslagen werknemers alsnog een aanbod te doen conform de handleiding.

Lees het volledige artikel hier

 

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 3 mei 2021
Gepubliceerd op: HERO 2021 / N-009

Ook interessant