Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Waarom compliance forecasting?

Compliance forecasting speelt tegenwoordig een belangrijke rol bij organisaties om door het complexe landschap van wet- en regelgeving te navigeren. Door de ontwikkelingen op het gebied van (toekomstige) compliance-verplichtingen te volgen en hierop te anticiperen, kunnen organisaties proactief hun strategie aanpassen om te voldoen aan de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. In dit artikel worden een aantal ontwikkelingen besproken die het belang van compliance forecasting onderstrepen.

“Verjuridisering” van de maatschappij

Wet- en regelgeving zijn continu onderhevig aan wijzigingen, waarbij nieuwe regelgeving steeds sneller lijkt te worden ingevoerd. Onderwerpen zoals (persoons)gegevensbescherming, duurzaamheid en cybersecurityregelgeving zijn belangrijke (juridische) onderwerpen voor organisaties, maar bieden tegelijkertijd ook kansen. Door te anticiperen op komende compliance-verplichtingen op deze gebieden, kunnen organisaties proactief strategieën ontwikkelen, op de genoemde onderwerpen bijvoorbeeld door klantgegevens te beschermen, de impact van een organisatie op het milieu te verminderen door activiteiten duurzamer te organiseren of de integriteit van IT-systemen te versterken. Door gestructureerde compliance forecasting kunnen organisaties beter vooruitkijken naar deze ontwikkelingen, hierop inspelen en potentiële risico’s op non-compliance verminderen.

Grensoverschrijdende compliance-vereisten

Met de groeiende globalisering en onderlinge verbondenheid worden organisaties geconfronteerd met toenemende compliance-uitdagingen op verschillende rechtsgebieden. Compliance forecasting kan daarbij als tool dienen om het complexe web van wet- en regelgeving in verschillende landen te begrijpen en op ontwikkelingen daarvan voor te bereiden. Zo zien we dat bijvoorbeeld FDI-regelgeving, AML-regelgeving, ABC-regelregelgeving en, steeds relevanter, sanctieregelgeving ervoor zorgen dat organisaties door steeds complexere compliance-landschappen dienen te navigeren. Door anticiperend te acteren en proactief te handelen op potentiële of verwachte compliance-regelgeving in verschillende gebieden en landen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de op hun van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waardoor juridische risico’s, en mogelijke daarmee samenhangende boetes of andere sancties, worden geminimaliseerd.

Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen, zoals AI, blockchain en data-analyse (inclusief de onderliggende algoritmes) bieden zowel kansen als uitdagingen voor organisaties. Op dit moment staan de ontwikkelingen van deze technologieën volop in de aandacht, ook van de wet- en regelgevers. Compliance forecasting helpt organisaties op een duurzame wijze in te spelen op de kansen die deze opkomende technologieën bieden. Hierdoor kunnen deze organisaties proactief acteren door bijvoorbeeld passende governance-frameworks, ethische richtlijnen en risicobeheerpraktijken te implementeren.

Veranderende consumentenverwachtingen

Consumenten eisen steeds vaker dat organisaties ethisch en verantwoordelijk handelen. Compliance forecasting helpt organisaties bij het identificeren van opkomende onderwerpen die voor consumenten van belang zijn, zoals duurzame inkoop, eerlijke handel en productveiligheid. Door deze (veranderende) consumentenverwachtingen vroegtijdig te onderkennen, kunnen organisaties hun toeleveringsketens, productieprocessen en marketingstrategieën hierop aanpassen en inrichten, terwijl tegelijkertijd aan alle juridische vereisten wordt voldaan. Deze proactieve aanpak helpt het vertrouwen van de consument op te bouwen, versterkt de merkreputatie (deze kan zelfs als marketingtool worden toegepast) en kan een concurrentievoordeel bieden.

Afsluiting

Compliance forecasting is een cruciale praktijk voor organisaties om proactief in te spelen op huidige en opkomende compliance-vragen. Door potentiële wijzigingen in de regelgeving te volgen, kunnen organisaties hun strategieën, beleid en bedrijfsvoering aanpassen om te voldoen aan wet- en regelgeving en daarmee juridische risico’s beperken. Het omarmen van compliance forecasting stelt organisaties in staat om beter door het complexe compliance-landschap te navigeren, hun reputatie te beschermen en duurzame groei te bevorderen in een voortdurend veranderende juridische omgeving. Daarmee is compliance forecasting een onmisbare tool geworden voor iedere General Counsel.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 5 september 2023
Gepubliceerd op: www.generalcounsel.nl

Ook interessant