Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Wat is de rol van de General Counsel bij het borgen van sociale veiligheid op de werkvloer?

Sociaal ongewenst gedrag op de werkvloer kan een behoorlijke impact hebben en bij ernstige en structurele misstanden zelfs tot verstoring van bedrijfsprocessen en aanzienlijke (reputatie)schade leiden. Hoe is het gesteld met de sociale veiligheid bij uw organisatie en wat is uw rol als General Counsel hierin?

Een rol voor HR of voor de General Counsel?

Het creëren van een sociaal veilige werkomgeving behoort op het eerste gezicht tot het HR-takenpakket. De General Counsel fungeert echter in toenemende mate als ethisch geweten en moreel kompas, hetgeen leidt tot een toenemende verantwoordelijkheid en dus actievere rol bij dit onderwerp. Sociale veiligheid houdt bovendien nauw verband met integriteit en compliance, onderwerpen die al op de (beleids)agenda staan en reeds tot uw verantwoordelijkheid behoren.  

Lees hier verder

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 16 mei 2022
Gepubliceerd op: www.generalcounsel.nl

Ook interessant