Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

WHOA de verwachtingen gepeild

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) op 1 januari 2021 hield Windt Le Grand Leeuwenburgh op 1 december 2020 een webinar over deze nieuwe wet. Om de verwachtingen over (de toepassing van) de WHOA te peilen werd een aantal stellingen voorgelegd aan de deelnemers. Onder hen bevonden zich ondernemers, investeerders, advocaten, curatoren, financieel adviseurs, accountants en bankiers. Daarmee vormde deze groep een goede afspiegeling van de professionals in de herstructureringspraktijk. Zonder te pretenderen hiermee een representatieve peiling te hebben gedaan, menen wij dat de uitkomsten een aardig beeld geven van de verwachtingen in de markt over (de toepassing van) de WHOA. In dit blog een nabeschouwing.

Lees verder

Ook interessant