Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Routeplanner WHOA

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) treedt binnenkort in werking. Hoog tijd voor een routeplanner: in dit overzichtsartikel wordt de doelstelling en werking van de WHOA beschreven en in vijf stappen de weg naar een gehomologeerd akkoord gewezen.

Doelstelling en werking

Het hoofddoel van de WHOA1 is ondernemingen waarvoor insolventie dreigt een instrument te bieden waarmee financiële problemen tijdig kunnen worden opgelost om een faillissement te voorkomen.2 Door middel van een dwangakkoord buiten faillissement kunnen de kapitaalstructuur en (financierings)lasten van de onderneming in lijn worden gebracht met de verdiencapaciteit. Een onderneming moet dus enerzijds noodlijdend zijn maar anderzijds wel levensvatbaar na implementatie van een akkoord. Als de rechter het akkoord goedkeurt (homologeert) is het bindend voor schuldeisers en aandeelhouders van wie het akkoord de rechten beoogt te wijzigen. Ook als zij zich verzetten. De rechter beoordeelt of het akkoord op basis van zuivere besluitvorming tot stand is gekomen, of het noodzakelijk is en (bij verzet) of het redelijk en eerlijk is. De WHOA biedt daartoe procedurele en inhoudelijke criteria.

Voor inwerkingtreding van de WHOA vereist een akkoord buiten faillissement en surseance van betaling in beginsel consensus van alle betrokken partijen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk deelname aan een dergelijk akkoord af te dwingen. Een dwangakkoord in surseance of faillissement is alleen mogelijk voor concurrente schuldeisers en kan zich dus niet uitstrekken tot aandeelhouders, preferente schuldeisers of pand- en hypotheekhouders. De mogelijkheid om medewerking aan een noodzakelijk en redelijk akkoord te weigeren geeft dergelijke partijen een perverse prikkel om een hogere prijs te vragen voor hun medewerking dan waar zij op basis van hun rang en positie recht op hebben. De WHOA moet de stok achter de deur zijn om dat te ontmoedigen.

Lees het volledige artikel hier

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 27 oktober 2020

Ook interessant