Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Artikel 7:628a lid 5 BW wordt na twaalf maanden gewijzigd

Met ingang van 1 juli 2021 wordt artikel 7:628a lid 5 BW – dat is geïntroduceerd bij de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – omtrent het aanbod van een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst na twaalf maanden gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging is de onduidelijkheid die er is over de termijn waarbinnen de oproepkracht het aanbod van de werkgever moet aanvaarden en de precieze ingangsdatum van de vaste arbeidsduur. Daarover is ten tijde van de WAB namelijk niets in de bepaling opgenomen. De werkgever is op dit moment verplicht het aanbod te doen uiterlijk in de dertiende maand. Dit blijft onveranderd. Per 1 juli 2021 dient aanvaarding door de werknemer binnen één maand na het aanbod plaats te vinden, dus uiterlijk in de veertiende maand. Dit betekent dat de vaste arbeidsomvang per 1 juli 2021 ingaat uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, dus op de eerste dag van de vijftiende maand. Werkgever en oproepkracht mogen een eerdere ingangsdatum overeenkomen.

Voor vragen en/of advies over bovenstaande kunt u contact opnemen met ons team Arbeidsverhoudingen en onderneming

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 4 mei 2021