Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Een rechtsgeldig concurrentiebeding overeenkomen?

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt het recht op vrije arbeidskeuze. Voor het rechtsgeldig overeenkomen van een concurrentiebeding gelden daarom strikte criteria. Rechters toetsen zeer kritisch of aan deze criteria is voldaan. Zorgvuldigheid is geboden. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

1. Bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
2. Bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
3. Bij verlenging arbeidsovereenkomst of functiewijziging
4. Relatiebeding en anti-wervingsbeding: zelfde spelregels?
5. Extra bescherming ter beschikking gestelde arbeidskrachten
6. Strengere wetgeving voor concurrentiebeding aangekondigd

Lees hier de nieuwste editie van de WGL arbeidsrecht update: Een rechtsgeldig concurrentiebeding overeenkomen?