Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Vereenvoudig het wetsvoorstel voor de Wet verbetering zekerheid en flexibele arbeidskrachten

In juli 2023 heeft Minister Van Gennip het conceptvoorstel voor de Wet verbetering zekerheid en flexibele arbeidskrachten ter consultatie voorgelegd. Met dit voorstel van wet wordt beoogd om de positie van ‘flexkrachten’ te versterken.

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) hebben gezamenlijk een uitgebreid commentaar geschreven (lees hier het commentaar). Onze kantoorgenoot Steven Palm schreef mee aan dit commentaar.

Deze commissie heeft het conceptvoorstel beoordeeld en niet alleen stevige kritiek geuit, maar ook de nodige aanbevelingen gedaan:

  • De commissie kiest als uitgangspunt voor met name ‘precaire werkers’ dat meer (ingewikkelde) regelingen niet per definitie tot meer en betere bescherming leiden. Een veel krachtiger werking gaat uit van een betere (externe) handhaving van de (bestaande) regeling.
  • Zorg voor een integrale aanpak – pak tegelijkertijd de vraagstukken rondom de ZZP'er, arbeidsongeschiktheid, et cetera op.
  • De voorgestelde regeling is (te) gedetailleerd en daardoor complex; vereenvoudiging is dringend gewenst.
  • De uitvoering van de voorgestelde regeling roept veel vragen op; de verwachting is dat ook de uitvoering stuit op (te) grote complexiteit.

Daarom een dringende oproep om het wetsvoorstel te vereenvoudigen vanuit het beginsel ‘less is more’.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 6 september 2023

Ook interessant