Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Een geneesmiddelenregistratieautoriteit mag een update van de dossiergegevens van een parallelhandelsvergunning niet weigeren als die gebaseerd is op een ander product dan het referentieproduct waarvan de handelsvergunning niet meer bestaat

Het tweede arrest kohlpharma (hierna: arrest kohlpharma II) over paralleldistributie van geneesmiddelen in de Europese Unie is gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) zonder conclusie van de advocaat-generaal. Daaruit mag worden afgeleid dat het Hof van Justitie zelf van oordeel was dat er geen nieuwe rechtsvraag aan de orde was. Wat daarvan ook zij, het arrest is relevant omdat het Hof van Justitie de klassieke positieve benadering van paralleldistributie van geneesmiddelen (welke benadering overigens voor andere producten – waaronder medische hulpmiddelen – niet anders is) ook in dit arrest weer leidend maakt bij de beantwoording van de door de Duitse bestuursrechter gestelde prejudiciële vragen.

Lees hier verder

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 25 maart 2021
Gepubliceerd in: JGR 2021/5

Ook interessant