Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

(De) zorg over medezeggenschap

De Nederlandse Corporate Governance Code beschouwt de ondernemingsraad niet als stakeholder, terwijl de ondernemingsraad op strategische besluiten van de onderneming en daarmee op de governance de nodige invloed uitoefent. De verhoudingen tussen bestuur, toezichthouders en aandeelhouder zijn in de Code gereguleerd. Die met de ondernemingsraad niet. Vormt de invoering van een ‘governance code voor de medezeggenschap’ een remedie?

In deze bijdrage onderzoeken wij op hoofdlijnen de vraag of het wenselijk is om te komen tot een ‘governance code voor de medezeggenschap’. De Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”), is een normatief kader voor organisaties waarvan de invloed verder strekt dan de beursgenoteerde vennootschappen die het adresseert. Het reguleert de verhoudingen tussen bestuur, de RvC of RvT en aandeelhouders. Werknemers worden noch in de Code, noch in daarvan afgeleide governance codes, beschouwd als een partij die betrokken is bij corporate governance. Internationaal ligt dat anders: de OESO en de Europese commissie rekenen uitdrukkelijk ook werknemers tot de stakeholders die bij de corporate governance zijn betrokken.

Lees het volledige artikel hier

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 15 juni 2021
Gepubliceerd via: General Counsel Netherlands
Auteurs