Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Opvolgende arbeidsovereenkomsten en misbruik: van Campina tot en met Taxi Dorenbos

Volgens de overheid is het aantal flexwerkers – waaronder werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – te hoog. De overheid beoogt met de (grotendeels) per 1 januari 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans werkgevers te stimuleren meer werknemers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen, onder meer via in beginsel lagere premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en het recht op een transitievergoeding bij arbeidsovereenkomsten met een kortere duur van twee jaar. Ook het verlichte regime voor werknemers met een uitzendovereenkomst – waardoor een uitzendkracht veel langer dan andere werknemers werkzaam kan zijn op basis van elkaar opvolgende overeenkomst voor bepaalde tijd – geldt niet langer indien deze uitzendovereenkomst tevens kan worden aangemerkt als een payrollovereenkomst. Desondanks biedt de wet nog steeds volop ruimte voor het gebruik van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Lees het volledige artikel hier.

 

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 3 december 2020
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020 | nr. 4

Ook interessant