Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Seksueel grensoverschrijdend of “sociaal onhandig” gedrag? Ontslag op staande voet onderuit.

Noot bij beschikking Rechtbank Oost-Brabant zp Eindhoven 10 februari 2022, nr. 9556624, ECLI:NL:RBOBR:2022:459 (mr. Mommers). 

Schets van de casus

Deze beschikking van de kantonrechter Eindhoven verdient om meerdere redenen bespreking. Alvorens deze redenen te bespreken, vat ik eerst de feiten die aan het oordeel ten grondslag liggen kort samen. Een facilitair medewerker, voor een deel ook werkzaam als vervangend ploegleider, is door de gemeente Eindhoven op staande voet ontslagen vanwege (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tijdens een personeelsfeest. Gedurende dat feest zijn er meerdere incidenten geweest. De medewerker heeft tijdens een gesprek met een vrouwelijke collega een opmerking gemaakt over verkrachten – waarbij de collega’s van mening verschillen over wat er precies is gezegd - waarna de medewerker diezelfde collega later op de avond een kneep in de billen heeft gegeven.

Kwalificatie seksuele intimidatie

Het eerste wat aan de uitspraak opvalt, is dat de kantonrechter overweegt dat het in de bil knijpen in het algemeen jegens een collega ongepast is en bovendien sociaal onhandig, maar dat van enige seksuele lading van dit handelen niet is gebleken. De kantonrechter zegt hiermee feitelijk dat geen sprake is van seksuele intimidatie. Dit is naar mijn oordeel niet juist.

 Lees hier verder

 

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 23 september 2022
Gepubliceerd in: JIN, afl. 5

Ook interessant