Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Intellectuele Eigendom Commentaren (IE-C) TRIPs-verdrag geactualiseerd

Recent is in de databank Intellectuele Eigendom Commentaren (IE-C) het herziene, geactualiseerde commentaar op de artikelen van het TRIPs-verdrag gepubliceerd.

Het TRIPs-verdrag (de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) van de Wereldhandelsorganisatie betreft één van de belangrijkste verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom en legt aan de WTO-leden (waaronder Nederland) verplichtingen op inzake het bieden van een adequate bescherming voor onder andere  auteurs- en naburige rechten, merkrechten, geografische aanduidingen, tekeningen en modellen van nijverheid, octrooirechten en bedrijfsgeheimen. Het verdrag beoogt daarbij onder meer de bevordering van technologische innovatie en een juist evenwicht tussen rechten en plichten te waarborgen .

Met het artikelgewijs commentaar wordt een nadere en verdiepende uitleg gegeven aan de relevante bepalingen van het TRIPs-verdrag en wordt ook stilgestaan bij de wijze waarop in het recht van de Europese Unie en de Nederlandse wet- en regelgeving, alsook in de rechtspraak van het EU Hof van Justitie en de Nederlandse rechter uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen voortvloeiende uit het TRIPS-verdrag.

Lees hier de nieuwe versie onder ‘Overkoepelende Regelgeving > TRIPs 1994 (alleen toegankelijk voor abonnees)

Ook interessant