Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

De Saneringsclausule. Is een uitzondering op een uitzondering op een fiscaal stelsel algemeen of selectief in de zin van artikel 107 VWEU?

Het op 28 juni 2018 door het Hof van Justitie gewezen arrest in zaak C-203/16 P, Dirk Andres q.q./Commissie is met name interessant vanwege de overwegingen en beslissingen van het Hof van Justitie over de ontvankelijkheid van het door de faillissementscurator ingestelde beroep en over het selectiviteitscriterium voor de toepassing van het verbod op staatssteun. De navolgende bespreking van dit arrest zal met name op deze twee punten ingaan.

Lees het volledige artikel hier

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 17 april 2019
Gepubliceerd in: NtEr 2019 / nr. 1/2

Ook interessant